Over ons

Het Welkomhuis wordt gerund door Veertienrond, een stichting dat staat voor het benutten van eigen kracht. Wij, Francis en Jolanda, hebben stichting Veertienrond opgezet omdat wij vinden dat het ook anders kan. Veel kinderen en jongeren uit een kwetsbaar gezin vallen tussen wal en schip. Een zorgboerderij is te zwaar, maar opvang bij familie en/of vrienden is vaak niet mogelijk. Zij kunnen dan nergens terecht. Bij ons Welkomhuis zijn deze kinderen allemaal welkom. Zo worden de ouders ontlast en ontzorgd wanneer dat nodig is en de kinderen hebben een plek waar zij vrienden kunnen maken, kunnen ontspannen en bewegen. Ook als je op een wachtlijst staat bij de gemeente voor een indicatie. 

Voor de opvang hebben wij bewust gekozen voor een divers team. Zo kunnen wij onze krachten bundelen om een gevarieerd programma aan te bieden. Het Welkomhuis wordt gerund door onze pedagogisch medewerkers die een opleiding hebben afgerond in het pedagogische kader. Zij zijn verantwoordelijk voor het activiteitenprogramma, doen de intakes, werken samen met onze samenwerkende partners & begeleiden de vakantiekrachten, vrijwilligers en stagiaires.

 

 

Missie en Visie

Voor kwetsbare jongeren is vakantie een zinvolle daginvulling een belangrijke behoefte. Tijdens een bezoek in het Welkomhuis doen ze nieuwe energie op, ze tanken bij om het dagelijkse leven weer aan te kunnen. Het Welkomhuis zorgt voor gastvrijheid, gezelligheid, rust, avontuur, professionele begeleiding, privacy, genieten, entertainment, gezelligheid, lotgenotencontact en beleving. Steeds meer mensen en ook jongeren zoeken naar een manier van leven, waarbij het welbevinden op geestelijk, sociaal en lichamelijk gebied voorop staan. Vanuit professionalisme, ervaring, samenwerking en het mogelijk maken van zinvolle dagbesteding zullen wij met activiteiten een positieve bijdrage leveren aan het welzijn, de kwaliteit van leven en de gezondheid van kwetsbaren in de samenleving.

 

 

 

Stage lopen?

Op het welkomhuis komen voornamelijk stagiaires van de opleidingen pedagogisch medewerker kinderopvang en gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Wil je je stage bij ons komen lopen? Neem contact met ons op!

Vrijwilliger worden?

En waar zou een organisatie zijn zonder haar vrijwilligers? Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Tijdens de vakantieweken kunnen we hun hulp goed gebruiken, maar ook tijdens de organisatie van de vakanties dragen zij hun steentje bij. Wil jij ook vrijwilliger worden bij ons? 

Oproepkracht/vakantiekracht

Tijdens de vakantie krijgen wij extra ondersteuning van onze vakantiekrachten. Zij zijn vaak toekomstig pedagogisch medewerksters die graag ervaringen in de praktijk opdoen. We trachten erna om ons team zo enthousiast en divers mogelijk te houden. Wil je ook ons team komen versterken?